AdvanGrid tagab kõikide elektriliste jaotusvõrkude seire, analüüsi ja kontrolli.

AdvanGrid tagab kõikide elektriliste jaotusvõrkude seire, analüüsi ja kontrolli.

Meie veebikeskkonnast saate ülevaate oma seadmete energiatarbe, erinevate parameetrite ja kulutuste kohta

Tarbimise parameetrid

 • Hetke tarbimine
 • Kogu energia tarbimine ajaperioodis
 • Koormus faaside kaupa
 • Tarbimise jagunemine perioodi kaupa
 • Tarbimise võrdlemine varasemate perioodidega
 • Tarbimise analüüs tarbijategrupi kaupa
 • Tarbimise jagunemine tariifi ja ajatsooni kaupa
 • Reaktiivenergia tarbimise analüüs

Võrgu parameetrite väärtused

 • Pinge kvaliteedi mõõtmine
 • Harmoonikute ning kõikumiste analüüs

Elektrienergia mõõtmine

 • Voolutugevus
 • Reaktiivenergia
 • Aktiivvõimsus
 • Näivvõimsus

AdwanGrid tagab kõikide elektriliste jaotusvõrkude seire, analüüsi ja kontrolli.

Info reaalajas Tarbimine

Koormuse tüüp, pinge, vool faasi kaupa. Andmete uuendamine 5 sekundi tagant.

 

Kaardivaade

Filtreerimine staatuste kaupa. Probleemide korral on murekoha leidmine kaardil lihtne.

 

Automaatsed aruanded

Elektritarbimist käsitlevad aruanded (koormused faaside kaupa, reaktiivvõimsus, üldtarbimine, päevade kaupa,
kulutused, jaotusvõrgu kaupa jne.) on kättesaadavad online, kergesti allalaaditavad ning soovi korral
Automaatselt e-maili teel tellitavad .pdf, .xls ning.csv formaadis.

 

Graafikud

Hea visuaalne tööriist probleemide tuvastamiseks. Võimalik kuvada pinget, voolutugevust, aktiivvõimsust,
Realtiikvvõimsust, näivvõimsust, võimsustegurit, faasinurka ning liinisagedust.

 

Soojuskaart (heatmap)

Võimaldab lihtsalt vaadelda energiatarbimise mustreid ja avastada kõrvalekaldeid.
Kuvamise sammud: 30min, 1h, 24h

 

Määrake teavitused pingelanguse, liini ülekoormuse, madala võimsusteguri, reaktiivvõimsuse ning faasipinge

Süsteem võimaldab suurt valikud erinevate parameetrite graafikute kuvamist ajas. Allpool on toodud näiteid
Probleemide diagnoosimisest graafikute abil.

Info uuendamine 5s tagant
PDF eksport
Reaktiivvõimuse kompenseerimise tööriist
Faaside sisse/välja lülitamine
Ajatemplid

 

Erinevad tööriistad oma energiakulude haldamiseks ja minimeerimiseks

Tarbimine vs kulutused

Koormusprofiili tööriista abil on lihtne näha, millises tariifitsoonis kui palju energiat tarbitakse.

Reaktiivvõimsuse tegur

Reaktiivvõimuse tegur on üks parameeter võimsuse kvaliteedi kirjeldamiseks. Paljud elektriettevõtted võtavad
Lisatasusid, kui see ületab teatud väärtust.

Erinevate pakkujate võrdlus

Meie süsteem aitab teie vajadustele parima elektripaketi võttes arvesse faaside arvu, amperaaži ning
Energiatarbimist

 

Pinge kvaliteedi hindamine

 

 

Planeeritud tegevused

Energia tarbimise planeerimine vastavalt ISO standardile

Energiatarbimise võrdlus

Energiatarbimist (kokku või faaside kaupa) saab võrrelda varasemate perioodidega päevade, nädalate või
Kuude lõikes

Energiatarbimise kulud pärast täiendusi

Energiakulude erinevus enne ja pärast seadmete uuendamist

Elektripakettide võrdlus

Süsteem aitab leida parima paketi, võttes arvesse faaside arvu, amperaaži ja energiatarbimist.